top of page

TEEMANTKAARTIDE SELETUSED

 

SIIN ON MÕNED SELGITUSED KAARDIPAKILE ARMASTUSE SÕNUMID

See on Stella Shakti peagi ilmuv uus kaardipakk, mida saad ka endale soetada. Saadan sellekohase info peagi listi! Ole kuuldel :)

 

Kõik need omadused on Sinus juba olemas! Küll aga saad neid kasutades viia enda meisterlikkuse täiesti uuele tasemele, kui soovid. Iga kord, kui neile omadustele tähelepanu pöörad, neid teadlikult kasutad ja vahetad ennast hävitavad või vähendavad harjumused uute ja jõustavate vastu, siis saavutad üha suurema meisterlikkuse!

 

Sul on see võimalus just siin planeedil Maa, just nimelt oma igapäevaseid toimetusi tehes. See planeet on nagu õppeklass. Arenguruumi on meil kõigil, sest see teekond on lõpmatu. Mõnusat enda elu meisterdamist!

 

 

ANDESTUS

1) andestamine, halastus ja armuandmine;

2) vanadest käitumismustritest välja astumine, andes vabaks nii enda kui teiste suunas hoitud viha, vimma, pahameele, vaenulikkuse või süüdistamise ning hukkamõistu ilma karistamata;

3) vägivallamustritest välja astumine ja eluga edasi minemine ilma oma õigust taga nõudmata, olukorda ja teisi inimesi kontrollida püüdmata või kohtumõistja rolli mängimata;

4) oma tähelepanu toomine armastusele ja heasoovlikkusele, enda keskmele, oma elule, mõistes iseenda vastutust olukorra lahendamisel kõigi kõrgeimaks hüvanguks;

5) andestus ei pea tähendama, et me kellegi teguviisi, kelle suunas varasemalt andestamatus on olnud, õigeks peame, vaid anname iseenda vabaks rasketest energiatest, et edasi liikuda kerguses ja uues voos.

 

Mõistes enda tõelist olemust, saan aru, et mul polegi tarvis andestada. Ma ise olen andestus. Juba minu kohalolek iseendas puhta iseendana on tervendav - olen vaba. Tunnistades enda vabadust õnnistan ennast ja maailma.

 

ARMASTUS

1) kõikehõlmav müsteerium - kõikide ja kõiksuse tuumolemus, kõik koosneb armastusest e elektromagnetilisest energiast;

2) terviklikkus, algallikas, keskpäike, jumalanna, jumal, elu allikas ja elu väljendus;

3) armastamine – neutraalne, südamlik ja austav suhtumine, lubades kõigil olla nagu nad on, sh ka iseendal, hoolivus, tähelepanelikkus, märkamine, huvi tundmine ja sallivus ka teisitimõtlejate suhtes;

4) tingimusteta armastamisel pole muud põhjendust vaja kui see, et armastame - armastada armastust - sellest piisab;

5) tõelise armastuse oluline komponent on tõde - soovides enda ellu seda kogemust ka partnerlusena, on tarvis olla lõpuni aus ja siiras, armastuse magnetiline olemus toob meile meie sagedusega vastavuses kogemused.

 

Mina olen puhas lõpmatu armastus inimese kehastuses. Iga mu samm on tants, iga mu sõna on laul, olen püha ja täiuslik just sellena, kes olen, kõigi oma "ebatäiuslikkustega".

 

AUSTUS

1) austamine, sügav tunnustav lugupidamine e tunnustus;

2) hinnangutevaba olek iseenda või teiste inimeste kommete või elumustrite suhtes, lubamine kõigil ja kõigel olla omamoodi;

3) iseenda austamine tähendab ka iseenda aktsepteerimist kõigis hele-tumedustes ja värvivarjundites, mis iganes kunagi mistahes situatsioonis toimunud on;

4) kriitikavabadus iseenda ja elu suhtes.

 

Ma valin elada lihtsuses ja kerguses. Austus on see, mis mind selles voos hoiab. Aitäh, et võin olla austav nii iseenda kui maailma suhtes! Austades ennast ei vaeva ma end hinnangute ja mürgiste mõtetega, vaid valin armastuse tee.

 

AVATUS

1) avatud olek;

2) uute ideede ja vaatenurkade vaatlemine positiivsel ja elujaataval moel;

3) sisemise vastuseisu puudumine uuele kogemusele.

 

Olen avatud, avatus ja ruum uuele maailmale, just sellisele, nagu kõige enam armastan. Selles avatuses tervitan kõiki enda tundeid, mõtteid ja kogemusi vabalt tagasi algallikasse voolama. Mu süda on avatud kõigele, kes ma olen.

Olen avarus ja eluvoo lubamine läbi enda elu! Olen avatud imedele, lahendustele ja lahedale uuele eluviisile!

 

EDU

1) õnnestumine, rõõmu ja voogamise kogemus, mis toob endaga kaasa veel suuremat rõõmu;

2) hea enesetunne millegi tegemisel või mingil moel olemisel;

3) edu on mu tõeline olek ja ma saan aru, et käin õiget teed, kui sellega kaasneb õige ja hea enesetunne;

4) võidutunde kogemus kõigi asjassepuutuvate jaoks;

5) lahenduse saabumine, loomine või lubamine läbi enda elu

6) õnnelik abielu, edasiviiv projekt, õnnestunud saavutus, rõõmus olemine või terviklik eluviis;

7) edu kogemuseks on vaja osata nii oma tempot aeglustada, kui ka õigel hetkel vooga kaasa liikuda.

 

Minu edu on selline edu siis, kui see, mida ma teen, on kõigi kõrgeimaks hüvanguks.

 

ELUTARKUS

1) teadvelolek karma seadusest – mida teed teistele, tuleb kuhjaga tagasi iseendale;

2) taiplikkus, mõistmine ja oma teadmiste rakendamine praktikasse;

3) kogemustel ja tähelepanekutel põhinev informatsioon, mida kasutades saab luua uue endale meeldivaima reaalsuse;

4) elamine sisemise parima äranägemise kohaselt;

5) mõistmine, et millelegi vastu seismine ainult suurendab konflikti ning lahenduseks on vaja vaadata asju samalt poolt lauda, mitte üksteise vastu mängides;

6) meenutamine, et meil pole vaja mitte ennast jõuga sobitada mittetervislikku maailma, vaid luua uus ja terviklikkusega kooskõlas elukogemus.

 

Minu elutarkus kasvab iga päevaga ja ma olen väga tänulik kõigi saadud elukogemuste õpetuste eest.

Olen tänulik kõigile oma minevikusündmustele – ükskõik kas meeldivad või mitte meeldivad, ma saan õppida kõigest, ja seega olen võitja ja mitte ohver. Minu elutarkusest saab sündida palju imelist ja igast minu jagamisest võib terveneda kogu inimkond.

 

ERISTAMINE

1) suutlikkus vahet teha enda ja teiste inimeste tunnetel, kogemustel, soovidel, vajadustel ja teemadel, et mitte üle võtta, koormata ennast asjadega, mis pole minu lahendada või neile üleüldse mitte tähelepanu pöörata;

2) taiplikkus ja küpsus elukogemuses, et mõista, et minu tõde on väärtuslik ja et igaüks võibki oma tõekspidamiste ja seisukohtadega elu elada - pole vajadus teisi ümber teha, ega ennast kaheksaks väänata, et teistele meeldida;

3) sisemine enesekindlus jääda neutraalseks, armastavaks ja valivaks enda elukogemuste suhtes;

4) vahetegemine, mis on minu tee/teema/ülesanne kõrgeimaks hüvanguks ja mis mitte;

5) südamega kontaktis olles tekkiv mõistmine ja mustrite kõrvaltnägemise võime;

6) kõik, mis pole mind austav, tõstev ja õnnistav, ei pea olema minu tõde - võin selle endast eristada ja vabastada.

 

Kas see, millele keskendun, on minu kõrgeimaks hüvanguks?

Kui tajun, tunnen või kogen enda elus suhteid, kogemusi või mõttemustreid, mis on vähem kui lahedad, võin need enda elukogemusest eristada ja vabastada. Mul pole kohustust olla kellegi teise meele järele.

 

HOOLIMINE

1) empaatiline, armastav, soe ja sõbralik suhtumine endasse, oma kaaslastesse ja tervesse maailma;

2) võime märgata ja siiralt huvi tunda, olla kohal kellegi või millegi hüvanguks, vajadusel aidata hoolitseda ja hooldada;

3) vajadusel abi pakkumine ja teadvelolek sellest, et me kõik oleme tegelikult üks;

4) soov jagada enda elu ja elukogemusi, väestades ja jõustades ka abivajajaid, kes seda ise endale pakkuda ei oska või on mingis aspektis teadmatuses, oskamatuses või hädas;

5) tasakaalukaks hoolimiseks on tarvis, et me teistest hoolides ei unustaks esiteks alati iseenda eest parimal moel hoolitseda, ei teeks asju vastu tahtmist ning enda eest hoolitsemisele lisaks ei unustaks jagada enda rõõmu, küllust, rikkust, teadmisi, õnnistusi ja rõõmu ka teistega.

 

Kui mu enda armastuse karikas on täis, saan jagada seda mõnusat voogu ka teistega.

 

INTUITSIOON

1) kuues meel – etteaimav, vaistlik tunnetus, tõe vaistliku tunnetuse võime, kõhutunne, sisetunne, keha tunnetuse kaudu saadav teave, sisemine nägemine läbi visioonide, unenägude, aimduste, sisemise kuulmise, teadmise, tunnetuse kohaselt, mis ei põhine ratsionaalsel faktide teadmisel;

2) ei pea olema faktiline, võib olla ka väga lihtne: hea tunne-ebamugav tunne skaala midagi otsustades või mingit valikut tehes;

3) võime saada selgust ka kogemustes, kus tavamõistus ja faktiline teadmine puudub;

4) seotud kolmanda silma ja kroonkeskuse ehk käbinäärme ja ajuripatsi, hüpotalamuse ja talamuse, aga ka seedeorganites olevate bakterite ja keha üleüldise tugevusega, südame ja mõistuse ühendatusega;

5) tugeva intuitsiooni aluseks on tões elamine, neutraalsuse võime, austus, tasakaalukus, julgus ja aju energetiseeritus - piisavalt hapnikku, õige toitumine, rahu ja maandatus.

 

Nii nagu liikluses olles kasutan oma silmi, et õigesti orienteeruda, kasutan oma igapäevaelus ka enda intuitsiooni, et langetada arukaid valikuid enda ja kõiksuse kõrgeimat hüvangut silmas pidades. Valin liikuda armastuse suunas, armastuse juhatusel ja armastuse teenistuses.

 

JULGUS

1) võime teha midagi, mis algul võib näida hirmuäratavana või ebamugavana;

2) koos südametarkuse ja mõistuse arukusega kasutades valgustav kogemus kõigi jaoks;

3) enda armastava tõe kohaselt elamine juhul, kui inimesed ja ümbritsev keskkond ei toeta seesugust käitumist;

4) sisevaatlusel avatus kõigile enda tunnetele, mõtetele ja sisemistele taipamistele, siiruses ja tões;

5) maskide vabastamine – lein, kurbus, viha, vastuseis, süütunne ja häbi – need on kõik õpitud käitumismustrid, et sobituda sotsiaalsesse keskkonda; neist vabanemiseks on tarvis julgeda olla loomulik;

6) siiras eneseväljendus ka juhul, kui varasemalt olen enda tõde tagasi hoidnud.

 

Ma valin olla arukas ja julge - seal, kus mul on õige ja hea tunne.

 

KAASTUNNE

1) armastuse voolata lubamine kõigis olukordades;

2) raskuste, keerulisuse või mistahes ebakõla puhul sisemine keskmesse kohale jäämine minemajooksmise asemel ning olukorra üle ujutamine armastuse, hoolivuse ja tähelepanuga;

3) enese-kaastunne kui valgustumise kiir, mis läbistab kõik egokihid;

4) trööstimine, lohutus, leevendus, sõnaline või tunnetuslik;

5) pehme ja voolav olemine ka seal, kus varasemalt oleks tahtnud okkad püsti ajada;

6) soov, tahe ja võime näha kõiki terviklikkuses;

7) mitte samastumine lugude ja rollidega, neutraalsuses voolamine.

 

Ma olen kaastunde portaal, kaastunne ja ka trööstitav. Olles üks kõigega, olen heasoovlik kõigi enda väljenduste suhtes.

 

 

KESKENDUMINE:

1) koondatud tähelepanu hoidmine;

2) segajate ja häirivate tegurite tahaplaanile jätmine, et viia täide, saata korda või kogeda mingit elamust, olemist või protsessi;

3) segamatu ja suunatud energiavoo hoidmine millelgi või kellelgi - kus hoian tähelepanu, sinna energia voolab;

4) armastamise võime meistriteos – hoida teadlikkus armastusel ja armastusküllastel lahendustel;

5) õnneliku suhte ja abielu üks olulisemaid vundamendiblokke – võime keskenduda õnneliku suhte kogemusele, loomisele ja iseenda ja teineteise soovide ja vajaduste täitmise toetamisele.

 

Ma suudan.

KIIRGAMINE

1) väljapoole suunatud energiavoo levida lubamine;

2) kõik minu mõtted, sõnad, teod ja emotsioonid on energialaengud ja vastavalt sellele, mida välja kiirgan, maailm mulle ka vastab;

3) solaarne olek, kus olen nii tugevalt omaenda tões, armastuse jagamises ja voos, et ma isegi ei märka negatiivitsejaid või vähemasti mul pole enam isu, soovi, ega vajadust draamasid endasse imada;

4) elamine õnnetunde ja armastuse armastajana on sissejuurutatav ja võimalik ka neile, kes on elanud väikse musta vihmapilvena – sel juhul on soovitus end tervendada, puhastada oma keha mürkidest, ümbritseda ja täita oma elu kõrgsageduslike uute kogemustega;

5) 5 tiibetlase harjutused, maagiline reiki, mantrate laulmine, meeldivate tegevuste tegemine ja aktiivselt ise oma ellu rõõmu loomine aitavad energiakehal tulla kiirelt tagasi normaalsesse tasakaaluolekusse;

6) lubamine algallikal läbi enda vabalt voolata ehk läbipaistvus.

 

Ma olen oma elu särav täht.

 

KINGITUS

1) and, annetus, andam;

2) vastutasu soovimata antud ese, kogemus, elamus, olek või abi;

3) vabatahtlikult jagatud tänulikkuse ja armastuse väljendus;

4) üllatus;

5) elu siin planeedil.

 

Ma tänan ja väärtustan iga oma elukogemust kui väärtuslikku kingitust Olen õnnistatud ja õnnistan ka kõikide kingituste jagajaid, toojaid ja loojaid ning algallikat – armastust, kust kõik alguse on saanud.

Andestan endale ka need, kohad, kus ei ole varasemalt osanud tänulik olla ja otsustades kinkida endale maailma mõnusaima elu, sulatan kõik oma elukogemused tagasi valgusesse.

 

KOOSTÖÖ

1) kahe või enama, isikute rühma vm ühine või kooskõlastatud toimimine ja tegutsemise tulemus;

2) maailma mõistmise võime sõltub südame ja mõistuse omavahelisest koostööst – teadmised ilma armastuseta on kuivad ja kõledad, vaid tunded ilma mõistuse arukuseta aga ülevoolavad emotsioonipursked - tasakaaluks on tarvis kõikide vajalike elementide parajat panust vastavalt soovitud eesmärgile;

3) kuna kõik on maailmas omavahel ühenduses, siis tegelikkuses oleme kogu aeg universumiga koos loomises – mida enam seda teadmist mõistame ja kasutame, oma elu ja elukogemuste eest vastutuse võtame, seda mõjukamaid rolle kogemuste manifesteerimises mängime;

4) eduka koostöö aluseks on kõigi osapoolte vajaduste, soovide ja parima arenguplaaniga arvestamine heasoovlikkuse ja vabatahtlikkuse alusel, mis saab ilmneda siira suhtlemise käigus.

 

Ma valin teha koostööd esiteks iseendaga - tunnetades oma mõtteid ja mõistes enda tundeid, seega olen teadlik oma sisemise GPS-i juhatusest. Valin käed lüüa vaid nende kogemuste ja eneseväljendustega, millega kaasneb suurepärane enesetunne. Koostöö maailmaga sõltub minu enda koostööst iseendaga. Austades ennast valin aususe.

 

 

KÜLLUSTEADVUS

1) teadvelolek maailma tõelisest toimimisest – mäletamine, et küllus on meie tõeline olemus;

2) sügav ja püsiv äratundmine, et kõik on täiuslik;

3) võime näha või taotleda lahendusi ja võimalusi takistuste ja puuduste asemel;

4) hinnanguvõime, mis keskendub uuele võimalikule voolamisele ja mitte blokeeringutest tekkivale kaotusele;

5) lihtsuse, kerguse ja rõõmuga loomise hoovus;

6) maanduse, rahunemise, lõõgastuse, valgustatuse kõrvalsaadus, sest kundalini ehk maa-energia saab vabalt mööda keha voolata ja täita inimese uue elujõu, energia ja elu usaldamisega.

 

Minu olemus on küllus. Olen külluse, rikkuse ja armastuse magnet. Minu missioon siin planeedil on elada enda südame juhatusel. Minu elu on jumalik voolamine ja ma luban sellel vabalt toimuda. Võtan vastu tänu ja armastusega ning jagan ka ise tänu ja armastusega.

 

LIHTSUS

1) pingutusevaba, loomulik, heasüdamlik ja alandlik eluhoiak;

2) aus, siiras, otsekohene eneseväljendus, ilma keerutamata või üritamata fakte väänata;

3) julgus olla mina ise.

 

Mina olen lihtsus.

 

LOOMULIKKUS

1) aus, siiras, otsekohene ja vahetu olemine;

2) algaja meelega värske ja avatud suhtumine sellesse, mis on, ka kõikidesse oma emotsioonidesse, mistahes tunnetesse või kogemustesse (näiteks kui tunnen viha, tunnistan, et tunnen viha, ilma seda alla surumata – ei pea selle tundega kaasa jooksma ja tegema raevunult tegusid, mida hiljem kahetsen, vaid luban endal tunde lõpuni läbi tunda);

3) rõõm, entusiasm, kirglikkus, mängulisus, armastav olek on meie kõigi algne olek;

4) valgustatus;

5) kõik, mis on vähem, kui valgustatus, on õpitud maskid.

 

Ma olen puhas valgus inimese kehastuses, puhas, puutumatu ja õndsuses.

 

LOOTUS

1) valguskiir, mis juhatab ka kõige pimedamast kohast tagasi armastusse;

2) soov, unistus, taotlus, et asjad lähevad paremaks:

3) programmide ühenduskoht, mis toob kokku varem võimatuna näivad kogemused;

4) sisemine oma õige tee äratundmine – mida loodad ja unistad, seda loodab ja unistab ja loob maailm läbi sinu, kui sa vastu ei hakka;

5) avatud olek lahendusele.

 

Mina olen lootuse õis.

 

LOOVUS

1) uudseid lahendusi ja väljavaateid konstrueeriv eluviis, olemine või tekitamine;

2) loominguline väljendusoskus, mis on olemas kõigil inimestel, sest me kõik oleme loojad;

3) iga kogemus, mõte ja tegu on looming ja igaühe elu kunstiteos, mida ta vormib oma otsuste ja olemisviisidega;

4) läbi enese looja voo lubamise hoovus, mis algab sellest, et lubatakse endal olla loomulik, rahulik ja avatud uuele;

5) seoste, seaduspärasuste, rütmide, värvide, vibratsioonide, kogemuste ja inimeste uuenduspärane harmoniseerimine;

6) sügava ihaluse või mistahes muu tunde väljendamine kunstilisse vormi.

 

Ma olen looja.

 

LÕPMATUS

1) igavikuline ja piiritu, avar ääretus;

2) meie tuumolemus;

3) külluse, armastuse, õndsuse väli, mis meid läbistab, ümbritseb, hoiab, läbi meie voolab;

4) sisemise vastupanu ja egovõitluste lõpetamine aitab seda näha ja tunda ja ennast sellena ära tunda.

 

Meie tõeline olemus on lõpmatu, piiritu armastus ja õndsus.

 

MAANDUS

1) rahu ja stabiilsus, lõdvestus ja hea kontakt oma kehaga;

2) jooga, venitusharjutused, fitness, maatöö, füüsiline aktiivsus aitavad seda suurendada;

3) loomulik ja loodusega kooskõlas elamise kogemus;

4) tunnetus, et olen kogu elavaga kooskõlas, ühenduses ja kaitstud;

5) küllusteadvuse oluline aspekt;

6) usaldus, harmoonia, kohalolu siin ja praegu.

 

Ma valin tugeva maanduse. Hingan sügavalt ja luban endal rahuneda. Läbi rahu tulevad minuni uued geniaalsed ideed ja lahendused. Võtan aega, et nautida kohalolu ja energiavoo loomulikku juhatust. Asun tegutsema, kui tunnen selleks kohast sisemist kutset, energia-impulssi, entusiasmi ja kirge.

 

MAGNETISM

1) külgetõmbeseadus – sarnane tõmbab sarnast;

2) atraktiivsus, sümpaatia, entusiasm, ihalus, kirg, armumine;

3) universumi viis kokku juhatada neid, kellel on sarnane või kokkusobiv õppetund või elukool tarvis läbida;

4) südame kingitus sulle;

5) oluline aspekt õnneliku (abielu)suhte loomisel.

 

Küsin enda südamelt selget juhatust: milleks see suhe või kogemus mu ellu praegu tulnud on?

Mida mul on tarvis selles suhtes teada, tähele panna või millega arvestada?

Kas minu süda soovib selles kogemuses osaleda ja kui jah, siis mil moel?

 

MUUDATUS

1) teadliku aktiivse muutmise tulemusel tekkinud uus olukord;

2) muutus, transformatsioon, pealtäha kogeja aktiivse osaluseta;

3) muutus on pidev ja alaline protsess, looduse ja kosmilise korraga kooskõlas olev universaalne nähtus - näiteks öö, päev, kevad-suvi-sügis-talv, sissehingamine, väljahingamine jne;

4) planeedi magnetsageduse tõusmisel muutub kogu inimkonna jaoks kättesaadav armastuse kogus siin planeedil iga päevaga üha suuremaks, st et kõik, mis pole ehitatud kõikide kõrgeimaks hüvanguks kõikide heaoluga arvestades, laguneb ja on sunnitud muutuma, sest tõe-, vale- ja hirmutasandil ehitatud asjad ei püsi, on tarvilik kohaneda uue õnnistuse-ajastu voogudega;

5) iga muudatus on alati paremuse suunas, isegi, kui seda kohe ei näe - kõik teenib üht ja sedasama terviklikkuse ja armastuse vaimu, universum jama ei korralda - niipea, kui on tekkinud uus tühimik, avaus, valmisolek, et saaks ilmuda parim, siis see ka selliselt toimub;

6) küllusteadvuses elades mõistame, et meil on vaja keskenduda uutele algustele, vana taganutmise asemel.

 

Ma olen tänulik kõigile muudatustele enda elus ja valin vastu võtta armastusküllaseima kogemuse nii minu kui kõikide kõrgeimaks hüvanguks. Mu elu muutub iga päevaga aina paremaks.

 

MUUSIKA

1) heliline südamekeel;

2) voolava armastuse ilming;

3) harmoonilisel kujul tervendav* ja hingetasandit toitev loovusvoog;

4) helivibratsioonide loomise ja tajumise kogemus.

 

Minu olemus on muusika. Kuulates muusikat, mida armastan, tõuseb energiasagedus ning ma saan koheselt liikuda suurema armastuse vooga unistuste täitumiste sagedusele.

 

*Mul on võimalik õppida ise oma häälega ennast ka tervendama. Maagilise Reiki e-koolitusel http://StellaShakti.com

 

MÕISTMINE

1) tõdemus, tõekspidamine, arusaam, taipamine, ühenduste nägemine, süsteemsuse taipamine;

2) harmooniliste inimestevaheliste suhete vundament, selle eelduseks on kommunikatsioon, kas sõnaline või empaatiline, ilma suhtlemiseta informatsioon ehk valgus ei saa liikuda ja see võib hoida inimesi pimeduses ehk hirmu ja teadmatuse tasandil - et seda ületada, saavutada mõistmist, on tarvis suhelda siiruses ja tões, arvestades austuses kõikide osapoolte heaoluga;

3) lahenduse energia mistahes konfliktsituatsiooni puhul;

4) õppimisega kaasnev energiavoog ehk valgustus;

5) iseenda mõistmine – sisemise vastupanu puudumine enda sisevaatlusel;

6) mõistmise eelduseks on soov ja tahtmine olla avatud uuele kogemusele, vaatenurgale, teadvusetasandile, armastuse voolata lubamisele.

 

Avan oma mõistuse enda südame juhatusele, armastusele ja lahendustele. Minu mõistus on mulle antud, et mõistaksin armastuse sõnumeid enda sees. Ma valin oma mõistmise võimet õnnistada ja tänada. Aitäh, et näen läbi armastuse selgelt kõikides suundades! Mul on lihtne iseennast, inimesi ja maailma mõista, kui seda soovin.

 

MÄNGULISUS

1) julge, elurõõmus eneseväljendus, mis põhineb humoorikusel, elu kergelt võtmisel ja uutesse ideedesse avatult suhtumisel;

2) valik elada oma elu iseenda elu loojana;

3) ruumi ja aja kogemuste teadlik ja ennast toetav loomine;

4) depressiooni ja allasurumise vastand;

5) vabadus olla just nii nagu parasjagu kõige lahedam tundub.

 

Minu mängulisus on minu valik ja ma valin ise, mis mängudes ja kuidas osaleda tahan ning missuguste mängudega ma kaasa minna enam ei kavatse. Minu elu – minu mäng.

 

NAUDING

1) suurepärane enesetunne, mis kaasneb eluga, mis on elatud armastuse juhatusel;

2) kirgastav, ülev, õnnis, sensuaalne, sensatsiooniline, rahuldustpakkuv, tõstev, kergendust loov, vabastav, tervendav, rõõmus, ekstaatiline või meeldivalt üllatav elamus, kogemus, eluviis või olek;

3) meeleliste meeldivate kogemuste loomine läbi eri meeletajude – nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine või puudutus;

4) lühiajaline nauding, millele järgneb pohmell, kannatus või õudus, on sõltuvus ja selliste kogemuste tagaajamine on piiritu kannatuste ahel, millest saab end tervendada läbi teadlikkuse kasvatamise*;

5) nauding elusolemisest on meie tõelise hingetee käimise tunnuseks – kes lähtub oma tegudes südame juhatusest on südame magusa nektariga alati täidetud.

 

* näiteks "12 sammu" programmid, Rännaku-teraapia, Maagiline Reiki ja mittetoetavate harjumuste vahetamine toetavate praktikate vastu – näiteks hingamisharjutused suitsetamise asemel jne jms.

 

Ma väärin parimat kõiges.

 

OTSUSTAVUS

1) oskus suunata kindlal suunal fokuseeritud energiat;

2) teadlik otsuse või lahendi määramise võime;

3) enesekindel oma elutee valimine;

4) sisemise taipamise kasutamine ning kõigi heaolu silmas pidades kursi võtmine;

5) kuna otsused määravad saatuse, siis on see seega ka vastutus enda teadvusevälja kvaliteedi ning kogu enda maailma eest;

6) taipamine, et otsustamatus on samuti otsus, aitab mõista, et kogu su maailm on su enda valikute küsimus.

 

Mina valin elada armastuse sagedusel ja kõrgemal.

 

PUHKUS

1) paus aktiivsete tegevuste vahel;

2) passiivne või lõõgastav olemine, mille käigus saab närvisüsteem rahuneda;

3) enese laadimise ja mõnusa vooga täitmise aeg;

4) lubamine endal lihtsalt olla;

5) meditatsioon*.

 

*leiad mõnusaid meditatsioone mu kodulehelt

 

Ma olen puhanuna palju efektiivsem.

 

 

 

 

PÜSIVUS

1) järjekindlus, vankumatus, stabiilsus, kindlale seisukohale või eesmärgile truuks jäämine mistahes tingimustes;

2) teekonna jätkamine ka siis, kui pealtnäha tekivad kõrvalepõiked - need on vajalikud kohad, kus õpime uusi oskusi, et oskaksime eesmärgile jõudes antud olukorras säilitada püsiva terviklikkuse kogemust;

3) eesmärgipärasus ja vastavalt sellele tegutsemine ning olemine;

4) suunatud energiavoog, kokkulepe universumiga mingi valitud kogemuse või oleku saavutamiseks;

5) pühendumine ja lubadustest kinnipidamine, oma kokkulepete täitmine.

 

Ma valin oma sihi vastavalt parimale sisetundele ja tänan universumit, et mul on olemas kõik vajaminevad vahendid, oskused, teadmised ning häälestatus, et valitud kogemus ka lõpule viia!

 

RAHU

1) kõikeläbistav liikumatus, tüünus, sisevaikus, neutraalsus;

2) lubamine kõigel olla nagu on, sh ka iseendal;

3) mõõdukus enda või kellegi teise emotsioonidesse suhtumisel;

4) lahenduste ja uute geniaalsete ideede sünnipaik.

 

Rahu on mu algne essents – olen lõpmatu rahu väljendus ja mis iganes mu elus toimub, see kõik suubub tagasi rahusse.

 

RÕÕM

1) palk, mida saad tasuks selle eest, kui teed oma elus õiget asja;

2) rõõm on märguanne selle kohta, et elame oma õiget teerada käies, oma hinge juhatusel, see on algallika toetav vägi nendele projektidele, mõtetele ja kogemustele hoo andmiseks, mis on kooskõlas terviklikkusega;

3) rõõm pole mitte vaid tunne, vaid meie tõeline olemus - tehes tõesti seda, mida tõde läbi meie kogeda tahab, on rõõmu kogemus paratamatu ja vältimatu kõrvalsaadus; seda saab eemaldada tehes asju vastu oma tõetunnetust;

4) humoorikus ja lustakus, mängulisus ja heatujuline osalemine omaenda elu loomisel;

5) kerguse ja lihtsuse toel ka keerukamate ülesannete täitmise vahend;

6) ilu, edu, valgustatuse ja rikkuse tõeline tunnus.

 

Ma käin enda rõõmu teed heasoovlikult ja tänulikult. Ma luban endal ja teistel olla nagu igaüks ise soovib. Minu rõõmu ei kustuta ükski tunne ega elukogemus, sest rõõmuleek on mu südames igavesti.

 

SISEVAATLUS

1) intuitsiooni, meditatsiooni ja enese olemuse jälgimise tulemusel informatsiooni saamine enda seest – oma tunnetuse, enda südame tarkuse kuulamise, siira ja ausa tõe tunnistamise kogemus;

2) vahetu viis saada vastuseid jumalikkuselt/terviklikkuselt/algallikalt;

3) tava-meele*-väliste tajude arendamine või kasutamine – näiteks telepaatia, kolmanda silma aktiveerides selgeltnägemisvõime, võime asju ette näha jne;

4) pingutusevabalt kuulatav või vaatlev lõdvestunud olek, et vajalik info ehk energiavoog saaks õigel hetkel teadvusesse tulla;

5) inspiratsiooni saamiseks vajalik oskus;

6) südame tõde on alati positiivne, tõstev ja väestav**.

 

* tavameeled: kuulmine, nägemine, haistmine, maitsmine, puudutus

** Kui soovin õppida eristama, mis on ego vingerdus ja mis südame tõde, saan tulla õppima Maagilise Reiki ja Teemantenergia Tervenduse e-koolitustele. Vt mu kodulehelt lähemalt.

 

Ma võtan aega, et enda südamelt juhatust küsida. Ma teadvustan, et mu südames on olemas vastused või edasised juhatused kõigele, mida eales elus infona vajan. Ma tänan ja õnnistan enda südame ja mõistuse vahelist ühendust ja kasutan saadud infot kõigi kõrgeimaks hüvanguks.

 

 

 

SUHTLEMINE

1) tegevus, millega kaasneb infovahetus;

2) suhtlemine iseendaga e ühenduste loomine enda mõistuse ja südame vahel – süda on ühenduses kõikide südametega automaatselt, seega lähtudes südame juhatusest koostöös mõistuse arukusega, saame toimida kõige efektiivsemalt;

3) infovoo pakkumine soovijaile, lahendamaks probleeme, meelelahutuseks vms;

4) abi saamine või suuremaks abi saamiseks kommunikeerumine;

5) eduka suhtlemise aluseks vastutuse võtmine enda elu ja tunnete eest, oskus endaga aus olla, on soov mõista ka teisi osapooli, ausus, austus, kohaloleku- ja empaatiavõime.

 

Luban endal olla siiras.

 

TANTSIMINE

1) füüsiline hingeväljendus, mida võib teha mistahes asendis – istudes, püsti seistes, pikutades, jalutades*, üksi või koos kaaslastega;

2) muusika või mistahes rütmi, tunde või voo saatel kaasa võnkumine;

3) suurepärane tervendusmeetod, mis aitab vabaneda nii vanadest traumadest, hingehaavadest, post-traumaatilisest stressist kui ülemõtlemisest;

4) suurepärane abiline, et enda ellu lubada ka suuremat sensuaalsust ja kehalist mugavustunnet;

 

* kehaliste omapärade tõttu piirangute korral võid eelnevalt nõu pidada ka oma füsioterapeudi, terapeudi või arstiga

 

Tantsin läbi elu.

 

TASAKAAL

1) sobilik harmooniline proportsioon eri aspektide või omaduste vahel;

2) kõikidel omadustel peale armastuse on olemas ka vastand (näiteks külm-kuum, viha-austus, üleval-all jne), armastus on aga kõige algne essents, seega kõik endas olevad duaalsused tagasi armastusse sulatades, saan vabaks selle maailma kannatuste mängudest;

3) keskmes olek, kohalolek siin ja praegu enda neutraalses olemuses;

4) ühendatus ja sügav eluga samastumise tunne;

5) vastuhaku puudumine sellele, mis on, avab mu silmad terviklikkuse mõistmisele;

6) andmise ja saamise, olemise ja tegutsemise, kuulamise ja rääkimise, mõtlemise ja tunnetamise, naisenergia ja meesenergia oluline tähelepanukoht – hoides enda kogemused tasakaalus, on elus harmoonia.

 

Ma valin anda vabaks kogu vastuseisu praegusele situatsioonile ning kogeda stabiilsust iseendas, aktsepteerides ennast kõikide oma heletumedustega. Kogedes tasakaalutust vaatlen inspiratsiooniks punkti nr 6 – kus olen üle pingutanud? Mida soovitab mu süda mulle nüüd?

 

TERVIKLIKKUS

1) üksolemine, ühendatus, universaalsus;

2) kõik siin maailmas on ühenduses läbi elektromagnetilise energia olemuse - seega oleme kõik üks suur universum, kuigi pealtnäha eraldiolevates kehades ja kujudes ja vormides, oleme multidimensionaalselt kõik omavahel ühendatud;

3) mida suuremas tasakaalus inimene on, seda enam on ka suuteline mõistma üksolemist;

4) eraldatuse ja võõrandumise tunne tuleneb hirmust, vanadest tervendamata hingehaavadest ja tõekspidamistest, mis põhinevad vastuseisul - terviklikkuse taipamine iseendas aga tervendab kogu mineviku valu;

5) eraldatusest terviklikkuse kogemusse saab väga lihtsalt: a) mitte samastudes enam oma viie tajumeele kogemusega; b) tuues kogu oma tähelepanu oma mõtetelt tagasi enda puhtuse olemusele; c) tunnistades kõiki elukogemusi kui täiuslikke/jumalikke; d) võttes vastu enda heletumedused kui jumalikkuse soovi läbi enda kogeda ja e) võttes täieliku vastutuse omaenda elu ja ellusuhtumiste eest;

6) ütlen, mida mõtlen ja teen, mida ütlen.

 

Ma olen täiuslik just sellisena nagu ma olen.

 

TUGEVUS

1) omadus ja oskus jääda paindlikuks, püsivaks, kindlaks ja endale truuks ka muutuvates tingimustes;

2) julgus jääda avatuks, austavaks ja armastavaks;

3) jõud, mis kaasneb südamega ühendusse jäämisel;

4) järjekindlus kindlate tõekspidamiste ja heasoovlikkuse eest seismisel;

5) järjepideva treenimise tulemusel tekkinud suurem vastupidavus.

 

Ma valin end treenida ja elada tugevana.

 

TÕDE

1) armastus;

2) tegelik(ud) asjaolu(d), asjade tegelik olukord, see, mis vastab tegelikkusele ja on tõsi;

3) mõte, väide, vaade vms, mis teadmiste ja kogemuste põhjal vastab tegelikkusele ja faktidele;

4) terviklikkuse ehk üksolemisega kooskõlas olev fakt, teadmine, reegel või kogemus;

5) aususe, siiruse ja puhtasüdamlikkuse kaudu kogetav maailmavaade või nägemus;

6) vastuseisu puudumine sellele, mis on, toob tõe nähtavale, tõde on vabastav;

7) igal inimesel võib olla oma nägemus, oma tõde ja seisukoht iga olukorra kohta;

8) on olemas ka universaalne tõde, mis ütleb, et me kõik oleme üks suur armastus ja kõik, mis on sündinud, sünnib armastusest ja suubub tagasi armastusse - läbi selle mõistmise mõistame tõe olemust - see mõte on justkui teeviit, aga et seda teada, on tarvis isiklikku kogemust, mis on sõnadest kõrgemal - seda saame ise endale lubada läbi sisemise iseenda sisetunde jaatamise.

 

Ma olen tõde ja valgus ja vabadus olla mina ise, elades enda tões ja enda kogemuses. Ma valin väljendada tõtt ning kasvada ja avarduda enda tõetunde kohaselt. Tõeline armastus on tõe ja armastuse abielu minus. Valin just selle. Just nüüd. Aitäh!

 

TÄHELEPANELIKKUS

1) teadvelolek, märkamine, teadlikkus toimuvast;

2) omaenda tähelepanu suunamine vastavalt parimale äranägemisele;

3) see, kuhu läheb tähelepanu, sinna voolab ka energia, vägi ja armastus – tähelepanelikkus ongi võime enda keskendumispunkti hoida vastavalt enda tahtele;

4) tarvilik õppimiseks ja mõistmiseks ning teadlikuks manifesteerimiseks – kui soovime midagi ellu viia ja korda saata, on tarvis olla tähelepanelik, kuidas oma aega ja energiat kasutame - kas eesmärgistatult või laseme kõrvalistel voogudel end kaasa viia;

5) mida enam inimene suudab olla kohal, rahulikult ja keskmes, seda tugevamaks muutub ka tähelepanelikkuse võime.

 

Ma hingan sügavalt ja tänan sisemist tähelepanelikkust, et ma näen ja mõistan kõiki vajalikke märke, mida universum mulle saadab. Olen tähelepanelik enda sisemiste tundmuste, mõtete ja aistingute suhtes. Ma valin tähelepanelikult ka seda, mida söön, joon, kasutan ning endasse luban ka vaimsel tasandil. Ma olen tähelepanelik ka enda väljaantavate energialaengute suhtes - millest mõtlen, mida väestan oma tähelepanuga. Kuhu energiat suunan, sinna armastust panustan.

 

TÄHISTAMINE

1) õnnelike tänutunde- ja rõõmuhetkede loomine, jagamine või kogemine;

2) verstapostid eri eluetappide vahel (näiteks kooli lõpetamine, kihlus, abielu, sünnipäev, lihtsalt ilusa päeva õhtu või mõne suurepärase idee või selle teostuse puhul millegi vahva tegemine);

3) rõõmupidu, mis võib kesta 24/7.

 

Ma tähistan oma elu igal võimalikul hetkel!

 

TÄNULIKKUS

1) tänutunne, tänu;

2) vastuseisu puudumine olukorrale, väärtustamine;

3) tänulikkus kui loomise tööriist - tänutunne saadud õppetundide eest vabastab meid vanasse mittetoetavasse mustrisse tagasikukkumisest, tänus saame teadlikuks õppetunni väärtusest ohvriks olemise kogemuse asemel;

3) kui oleme tänulikud saadud kogemuste eest, võtame nendest kaasa elutarkuse ja muudame enda väljaantavaid energialaenguid vastavalt parimale äratundmisele - mõtted, käitumisharjumused, sõnad, otsused jms, seega muutub kogu meie vibratsiooniline sagedus ja selliselt magnetiseerime uutmoodi elukogemused;

5) tänulikkus kui võimas manifesteerimise töövahend - mille eest oleme juba ette tänulikud, ja astume ise vajalikke samme, enda südame ja mõistusega kooskõlas, siis selle kogemuse ka enda ellu enda elukogemuseks toome;

6) tänutunne on otseühendus jumalikkuse ehk terviklikkuse kogemusse.

 

Minu tänulikkusest saab alguse uus külluse voog.

 

VOO USALDAMINE

1) teadmatuse, vastuolude ja segaduse korral ühenduse võtmine valguse ja armastusega, see juhatab ka kõige pimedamast kohast välja;

2) intuitiivne, tunnetuslik ellusuhtumine liikudes armastuse, meeldimise tunde suunas, juhatusel ja ajel;

3) tegutsen ja toimin, kui tunnen selleks sisemist impulssi ja jätan tegemata kõik selle, milleks peaksin end jõuga sundima, ennast selleks veenma või kellelegi või millelegi vabandusi leidma, et tahaksin tema või selle kogemusega koos olla;

4) voog saab nähtavaks läbi siira tõetunnetuse, usaldan enda sisetunnet;

5) seda saab harjutada ja kasvatada läbi sisemiste impulsside ja väliste sündmuste jälgimise ning järelduste tegemise;

6) piisab sellest, kui teen järgmise sammu, mul ei ole alati vaja kogu teekonda ette teada.

 

Aitäh, et mul on alati olemas kõik, mida vajan, et elada mõnusas voos.

Usaldan voogu ja tegutsen, kui tunnen, et soovin. Elul on mulle alati parim plaanis. Valin lähtuda oma otsustes parimast enesetundest.

 

VÄÄRTUSTAMINE

1) kallihinnaliseks, vajalikuks ja/või armsaks pidamine;

2) oskus hoida, kaitsta ja luua läbi tänutunde;

3) sügav taipamine millegi või kellegi armastamisel;

4) loomulik südame juhatusel elamise kogemus;

5) prioriteetide seadmisel oluline mõõdupuu.

 

Ma väärtustan oma aega ja energiat siin planeedil ning seepärast kasutan oma ressursse arukalt.

 

UUED ALGUSED

1) palju mõnusamaks muutuv elumuster, kui keskendun sellele, mida soovin nüüd;

2) südamega kontaktis olles avanevad mulle koheselt uued uksed, kui enda vibratsioonitaset olen tõstnud;

3) et magnetiseerida uusi meeldivamaid võimalusi, on mul vaja teha sisemine korrektuur iseenda energiasageduses (saan selleks suurepärased töövahendid näiteks Maagilise Reiki ja Teemantenergia tervenduse e-koolitustest http://StellaShakti.com );

4) värskus, uudsus, suurem selgus, kergus, helgus, voo juhatus ja küllusehoovuse kantus ja entusiasm on tunded, millele saan ise enda elus avaneda ja õppida enda ellu ise kultiveerima ning hoidma;

5) unistuste täitumine on vältimatu (kui ise enda tee peal ees ei seisa!).

 

Iga hingetõmme on uus algus ja just praegu valin ma hingata sisse lahenduse energiat, võimalusi, võimeid ja äratada endas tõeliselt võimas Fööniks, kes tõuseb tuhast kaunimana kui kunagi varem!

 

USK ISEENDASSE

1) kindel sisemine arusaam, mis ei vaja põhjendamist, uskumine enda looja-olemusse, taipamine, et ise loome enda reaalsust ehk oleme loojad maa peal;

2) veendumus sisemise jumaliku või muu üleloomuliku väega ühenduse olemasolus, selge sisemise tõe äratundmine ja vastavalt enda südametunnistusele parimal moel tegutsemine;

3) enda tõelise olemuse äratundmisest loomuldasa tärganud taipamine ja püsiv mõistmine, et terviklikkus ehk elu elab läbi meie - me oleme selle väega üks;

4) kahtlemise ja vastuseisu puudumine iseenda jumalikuna tunnistamisel;

5) enda julgustamine, toetamine ja austamine mingi kogemuse loomisel või mingil moel olemisel;

6) seda teeselda ei ole mõtet, sest see oleks hulljulgus, on tarvis lihtsalt olla tõene ja vaadelda oma elu lähtudes tervemõistuslikkusest.

 

Ma suudan! Ma oskan! Ma saan! Ma tahan! Ma võin! Ma valin endasse ja enda võimetesse uskuda!

 

VABADUS

1) sisemise vastupanu lõppedes meenuv seisund, mis on tegelikult kogu aeg minu tuumolemus;

2) võime ise ennast määratleda just sellena, kes olla tahan;

3) harmooniline kooskõla looduse ja loomulikkuse vooga;

4) puhtus ebaolulistest elementidest ja mittetoetavatest faktoritest;

5) võime elada nii nagu süda koos mõistuse arukusega juhatab.

 

Ma olen vabadus.

 

VASTUVÕTLIKKUS

1) avatus ja endasse siseneda lubamine - näiteks uus informatsioon, uuel teadvusetasandil elamise oskused jms;

2) ärgas, erk, tundlik, millelegi aldis olek;

3) õppimise alusvundament - lubame endal areneda, avarduda, kasvada, näha ja tunda iseennast ning maailma uutmoodi;

4) kuidas tundub mõte, et olla ka valiv, millele vastuvõtlikud oleme - kõike ei pea elus alla neelama ja läbi seedima? mis oleks, kui kasutaks enda eristamise võimet - mis on sinu tee käia, sinu võitlus võidelda, inimesed, kellega suhelda ja mis mitte.

 

Võtan vastu ja kanaldan enda jaoks vajalikku infot lihtsuses ja kerguses. Valin vastu võtta ja ära tunda selle, mis on tõde minu jaoks ning ülejäänu lasen lihtsalt minna, ilma kaasa voolamata.

 

ÕRNUS

1) õrn, südamlik tunne, hellus, tähelepanelik, kaastundlik, heasoovlik suhtumine endasse ja maailmasse, vägivallatu lähenemine olukordade lahendamisel;

2) haprus, peenus, arvestades olukorra, asja, inimese või tunnete erilisuse ja haavatavusega;

3) lummav, graatsiline, julge naiselikkus;

4) tegeliku tugevuse kõrgeim väljendus.

Julgen olla südamlik.

 

bottom of page