top of page

MEISTRIKAARTIDE EESTIKEELSED SELETUSED

Kõik need omadused on Sinus juba olemas! Küll aga saad neid kasutades viia enda meisterlikkuse täiesti uuele tasemele, kui soovid. Iga kord, kui neile omadustele tähelepanu pöörad, neid teadlikult kasutad ja vahetad ennast hävitavad või vähendavad harjumused uute ja jõustavate vastu, siis saavutad üha suurema meisterlikkuse!

 

Sul on see võimalus just siin planeedil Maa, just nimelt oma igapäevaseid toimetusi tehes. See planeet on nagu õppeklass. Arenguruumi on meil kõigil, sest see teekond on lõpmatu. Mõnusat enda elu meisterdamist!

 

 

Balance - Tasakaal
1. ausameelsuse ja püsivuse säilitamise võime; equilibrium
2. sobilik proportsionaalsus erinevate elementide vahel

 

Commitment - Pühendumine
1. oskus olla kohusetundlik; tegutseda vastavaltv tõotusele või lubadusele
2. teadlik kohustuse enda peale võtmine, millega võivad kaasneda piiranguid

 

Communication - Kommunikatsioon
suhtlemine; teabevahetus 

 

Compassion - Kaastunne
osavõtlik suhtumine, soovides kogejat näha terviklikkuses

 

Courage - Julgus
1. astuda vapralt vastu tundmatule
2. võime läbida oma hirme

 

Creativity - Loovus
fantaasia või isikupäraste ideede arendamine

 

Discernment - Äratundmine
1. võime tajuda ja ära tunda
2. asjakohase otsustusvõime näitamine

 

Enlightenment - Valgustatus
1. teadmistel, sisekaemusel, intuitsioonil ja äratundmisel põhinev harmooniline eluviis
2. oled siiras, puhas, maskideta, loomulik ja kiirgav

 

Flexibility - Paindlikkus
1. võime painduda murdumata
2. nõusolek ja võime muutuda; kohaneda erinevate asjaoludega

 

Focus - Keskendumine
1. mingile tegevusele või asjale erilise tähelepanu pööramine
2. selginemine


Forgiveness - Andestus
Tegu või protsess mis vabastab solvamisest, veast või eksitusest teise inimese vastu tekkinud viha või vimma

 

Freedom - Vabadus
1. omadus olla sõltumatu (või mõjutamatu) asjaoludest
2. teadlik enesemääratlemise jõud

 

Generosity - Suuremeelsus
1. valmsiolek anda rohkem kui vajalik või oodatud

 

Gratitude - Tänulikkus
1. olla tänulik; valmiolek üles näidata tunnustust

 

Harmony - Harmoonia
1. oskus luua rahuldustpakkuvat ja püsivat terviklikkust
2. üksmeel ja nõustumine

 

Honesty - Ausus
1. omadus olla vaba pettusest ja valelikkusest; avameelsus
2. taktitundeline ja otsekohene käitumine

 

Humility - Alandlikkus
tagasihoidlikkus iseenda tähtsustamisel

 

Humor – Huumor (rumoH tagurpidi kirjutatult)
Võime tajuda, esitada või hinnata naljakat, kohatut, koomilist või absurdset

 

Initiation - Pühitsus
1. muutus resonantsis
2. püsiv seisund olemuses – kõik, mida me kogeme ja teeme, on pühendumine

 

Insight – Sisekaemus
1. võime saavutada tõeline ja sügav intuitiivne mõistmine
2. vaimne visioon, sisemine nägemus

 

Integration - Integratsioon
1. terviklikkusesse taaslõimumine, terviklikkuse mõistmine läbi kõikide osade vastu võtmise
2. inimeste, gruppide (või mina aspektide) kokkusulandumine, mis olid eelnevalt eraldatud

 

Integrity - Terviklikkus
1. omadus mis väljendab ausust ja kindlaid põhimõtteid
2. terviklik ja jagamatu olemisviis

 

Intuition – Intuitsioon
võime pidada midagi tõeseks, saada tõest teavet, tuginedes sealjuures muule kui ratsionaalsele arutlusele

 

Joyfulness - Rõõmsameelsus
suure naudingu või õnne tundmine, põhjustamine või väljendamine

 

Kindness - Lahkus
oskus olla sõbralik, suuremeelne ja arvestav

 

Knowledge - Teadmised
kogemuste või õppimise läbi saadud faktid, teave või oskused

 

Mindfulness - Teadvelolek
1. teadlik ja teadvustatud olemine
2. asjakohane oskus toimida ja valmisolek vastavalt tegutseda

 

Neutrality - Neutraalsus
1. erapooletu hoiak või sõltumatus sündmuste ja olukordade äratundmisel kosmilisest vaatepunktist

 

Openness - Avatus
1. vastuvõtlikkus uutele ideedele; eelarvamustevaba olek
2. oma tegudes aval olemine ja seltsiv eluviis

 

Patience - Kannatlikkus
võime vastu võtta või taluda takistusi vihastumata või ärritumata

 

Peacefulness - Rahulikkus
1. häirimatu olek; avaruse lubamine endasse ja enda ellu
2. vägivallatus

 

Persistence - Püsivus
vankumatu sihikindlus raskustest või vastuseisust hoolimata

 

Power - Vägi
võime midagi teha või käituda teatud erilisel viisil

 

Purity - Ehedus
vaba ebavajalikust ja üleliigsest; terviklik ja rikkumatu olek

 

Respect - Austus
tunnete, soovide, õiguste või kommete austamine, hinnanguid andmata

 

 

romuH - vaata Humor ;)

 

 

Security - Kaitstus
turvatunde, stabiilsuse ja vabaduse seisund

 

Self-Acceptance – Eneseaktsepteerimine
iseenda väärtuste ja võimete äratundmine, sõltumata mineviku asjaoludest või praegustest tingimustest

 

Sincerity - Siirus
silmakirjalikkusest vaba ausameelne olek; tõemeelsus

 

Stillness - Sisevaikus
sügav vaikus ja tüünus, rahulikkus, tardumus

 

Transformation - Transformatsioon
läbiv või tähelepanuväärne muutus välimuses, käitumises või olemuses

 

Trust - Usaldus
1. tõe aktsepteerimine ilma tõenduseta
2. vankumatu usk kellegi või millegi usaldusväärsusse või tugevusse

 

Unconditional Love – Tingimusteta armastus
1. hinnanguteta armastamise võime
2. tugev ja sügav meeldimustunne

 

Understanding - Mõistmine
1. empaatiliselt teadlik ja salliv olek
2. mitteformaalne või vaikimisi sõlmitud leping või kokkulepe

 

Wisdom - Elutarkus
Tegevus- või otsusekindlus, mis on kooskõlas kogutud isiklike kogemuste, teadmiste ja äratundmistele jõudmisega

 

KAART MAAILMA PILDIGA ON VABA KAART - SEE ON JUSTKUI SELLE KAARDIPAKI JOKKER. KUI SAID SELLE KAARDI, SIIS ON SEE ÜLESKUTSE KASUTAMA KÕIKI OMA MEISTERLIKKUSE OSKUSI JA JÄÄMA RAHULIKUKS, KESKMESSE, LÕDVESTUNUKS IGAS OLUKORRAS!

 

Loomulikkus

Keskmes olek

Rahu ja lõõgastus

Terviklikkuse mõistmine

bottom of page