top of page

Täna valin positiivsuse!

 

Mõtted ja tunded seoses mõtetega on mu loomise vahendid. Ma valin saada teadlikuks oma mõtete väest. Ma palun oma ellu selgust ja äratundmist, et võiksin kogeda enda mõtete ja valikute tagajärgi ja tulemusi. Ma palun, et manifesteeruksid vaid need mõttemustrid, mis on armastusküllased ja tooksid mulle teadmise minu positiivse mõtlemise jõust. Teistsugused mõttemustrid ma palun lahustada puhtasse armastuse energiasse ning tuua mulle õppetüki tarkus ilma neid õppetunde läbimata. Palun, et mu elus manifesteeruks vaid see, mis loob enam harmooniat ja armastust.

 

Minu mõttetasand on justkui arvutiprogrammide käsklussüsteem. Ma saan valida mõtteid neid endamisi kogedes, kuulatades, neid kirja pannes või rääkides. Mida selgemalt ma midagi enda jaoks lahti sõnastan, seda tugevama mõjuga see suures elumängus on. Kirjutamine on üks paremaid viise iseenda jaoks paremini sõnastamiseks, seepärast õpin ja harjutan varakult enda mõttemustreid üles täheldama. Pidades päevikut või blogi saan ma suuremat kontakti endaga ja minu eeskujul võivad sellest inspireerituna hakata oma elu palju selgemalt looma ka teised.

 

Mõtete allasurumise asemel valin nüüd oma mõtete ärakuulamise ja suhtun neisse kui oma armsatesse lastesse. Karistamise asemel ujutan kõik ulakad või jonnivad tegelased lihtsalt armastusega üle, seega ei satu ma nendega kunagi pahuksisse. Mina olen puhas armastuse kanal ja ma palun, et mu mõtted ja käitumismustrid toetaksid seda olemist.

 

Mõtted on minu sõbrad ja nad teenivad mind hästi.

Pilt: Urmas Vaino

Hinge tasakaal

Vaata Urmase mandalaid siit

Tekst Stella Shakti uuest raamatust "Meie külluse rada"

Sa võid seda teksti vabalt kopeerida ja isiklikuks tarbeks kasutada, aga palun lisa alati see link juurde, et ka teised leiaks allika http://www.stellashakti.com/#!kllus-ja-rm/clkg

bottom of page