top of page

Inglite ja esivanemate kaardid

A

Air Guardian- Shift Your Perception

Õhuvalvur/valitseja - Avarda (tõsta) oma taju (arusaamu)

Animal Guardian- Trust Your Instincts

Loomade eestkostja/kaitsja (Loomade kaitseingel) - Usalda oma instinkte.

Arrow- Surround Yourself with Protective Energy

Nool - Ümbritse ennast kaitsva energiaga.

Autumn- Release the Old and Rest

Sügis - Vabasta vana ja puhka.

B

Broken Arrow- Embrace the Energy of Peace

Murtud nool (piikide murdmine) - Võta omaks rahuenergia (ümbritse ennast rahuenergiaga)

D

Direction Guardian- Choose Your Path

Juhataja - Vali oma tee

Druid- Hold the Space

Druiid (druiidi sõdalane) - Hoia ruumi (ole kohalolek)

Drum- Dream and Journey

Trumm - Unistus ja teekond

E

Eagle- See from a Higher Perspective

Kotkas - Vaata kõrgemast perspektiivist. (Tõuse olukorrast kõrgemale)

Earth Guardian- Stay Rooted and Grounded

Maahoidja (Maa Vägi, Valitseja) - Püsi maandatud.

Earth Mother- Feel Loved and Comforted

Emake Maa - Tunne armastust ja kindlust (hoitust, lohutust)

Elder- Move Beyond Ancestral Patterns

Vanem - Liigu esivanemate mustritest kõrgemale

F

Fire Guardian- Ignite Your Passions

Tulehoidja - Süüta oma kirg

G

Great Teatcher- Learn from Spiritual Experiences

Suur Õpetaja - Õpi vaimsetest kogemustest

Guardian Angel- You Are Not Alone

Kaitseingel - Sa ei ole üksi!

H

Heart Guardian- Love and Let Yourself be Loved

Südame juhatus (Südamejumalanna) - Armasta ja luba ennast armastada (olla armastatud).

Hermit- Retreat and Recharge

Erak - Eraldu ja lae ennast

High Priest- Intend and Create

Ülempreester - Taotle ja loo.

High Priestess- Harness Mystic Power

Ülempreesrtinna - Rakenda müstilist väge

Hunter- Track Down Your Fears and Desires

Kütt (Jahimees) - Jälgi oma hirme ja soove (ole oma hirmudest ja soovidest teadlik)

K

Knight- Be Brave and Honest

Rüütel - Ole vapper ja aus

Lady- Enjoy Growth and Reap Rewards

Leedi - Naudi kasvamist ja lõika vilju

(3329) Lord- Take Charge with Authority

Is(s)and (Meister) - Toetu oma autoriteedile (Võta vastutus oma olukorra eest)

M

Magick Guardian- Unlock the Magick Within

Maagia hoidja- mustkunstnik - Ava maagia enda sees (Lase maagia enda sees vabaks)

Medicine Guardian - Be Open to Healing Information

Ravitseja - ole avatud tervenavale informatsioonile (Ava ennast tervendusele, luba endal terveneda)

Medicine Mother- Honour Your Inner Knowing

Tervendaja Ema - Järgi (austa) oma sisemist teadmist.

Mirror Guardian- Take Time to Reflect

Peegeldaja - Võta aega (järele)mõtlemiseks (peegelduseks)

Moon- Take Note of Intuitive Messages

Kuu - Kuula oma sisetunde sõnumeid

 

Mountains- Stand Your Ground

Mäed - Jää endale kindlaks (seisa kahe jalaga maa peal, ole juurdunud)

O

Oracle- Wait for Important Information

Oraakel (ennustaja) - Oota olulist informatsiooni

P

Peacekeeper- Let Go of the Need to Be Right

Rahuhoidja (-valvaja) - Lase lahti vajadusest olla õige.

Protection Guardian- Drop Your Shields

Kaitseingel - Luba kilpidel langeda.

S

Sage- Be Devoted and Committed

Tark - Ole pühendunud.

Seer- See Beyond the Current Situation

Nägija - Vaata praegusest olukorrast kaugemale (näe olukorra taha).

Shaman- Trust in Higher Forces

Šamaan - Usalda kõrgemaid jõude.

Shaolin Master- Be Graceful in Movement and Action

Shaolini meister - Liigu ja tegutse harmooniliselt.

Shapeshilter-Transform and Unveil Your Gifts

Kujumuutja - Muundu ja ava oma anded (muuda oma anded nähtavaks)

Shield Maiden- Make Plans and Focus

Kilbiga Neiu (Sõjaprintsess) - Tee plaane ja keskendu soovitud tulemusele

She-Wolf- Unleash the Wild Within

Hunditar - Vabasta metsikus enda sees (lase ürgolemus endas valla)

Sky Father- Trust in the Unknown

Taevaisa - Usalda tundmatut.

Snake- Shed Old Skin

Madu - Heida oma vana nahk maha (Jäta minevik seljataha)

Spring- See Your Seeds Grow 

Kevad - Näe oma seemnete tärkamist.

Spirit Fox- Trust Your Talents and Changing Times

Rebase vaim (Hingerebane) - Usalda oma talente ja muutuvaid aegu.

Stag- Trust and Thrive

Hirv - Usalda ja õitse.

Star Ancestor- Follow the Voice of Your Soul

Tähtede esivanem - Järgi oma hinge häält (kutset).

Stargazer- Set Your Sight Higher

Tähevaatleja - Sea oma sihid kõrgemale (Unista suurelt)

 

Summer- Bask In Joy and Light 

Suvi - Peesita rõõmu ja valguse paistel (Naudi rõõmu ja valgust)

Sun- Enjoy Success and Happiness

Päike - Naudi edu ja õnne!

T

 

(3331) Trader- Exchange Energy to Greate Abundance

Kaupleja - Vaheta oma energia külluseenergia vastu (vaheta energiasagedust et luua küllust)

Traveller- Move in a New Direction

Reisija - Liigu uude suunda.

 

W

Warrior- Be Fearless and Stay Strong

Sõdalane - Ole kartmatu ja seisa kindlalt

Water Guardian- Connect with Your Emotions

Vetehaldjas (merineitsi) - Loo kontakt oma tunnetega

White Witch- Be the Light

Valge nõid - Ole valgus

Winter- Take Care of Your Needs

Talv - Hoolitse oma vajaduste eest.

 

Wise One- Grow Within Your Current Situation

Tark - Kasva sisemiselt läbi praeguse olukorra

 

bottom of page