top of page

Perekonnaõnn

Õnnelik pere-elu saab alguse sinust. Ükskõik, missugune on olnud sinu suhe varasemalt ükskõik kellega, siis tea, et selleks, et suhet muuta, on tarvis vähemalt ühe osapoole muutust selles partnerluses.

Sageli inimesed ootavad, et teine osapool muutuks ja enamasti seda ei toimu, kui me niiviisi kramplikult kinni hoiame. Muutus toimub vabaduses.


Kui meie partner on meie peegliks, siis on sageli tarvis muuta see koht iseendas, et ka väline saaks muutuda.


Tegelikult ei saagi me teisi inimesi muuta. Igaüks muudab end ise, kui tahab. Kui me ootame, et teine inimene või teised inimesed muutuks, siis me tegelikult ei anna neile armastust ja suhe muutub pigem võimuvõitluseks kui soojaks ja sõbralikuks koos kasvamiseks.


See on kummaline nähtus – eriti dramaatiline on see ka siis, kui inimesed teineteisele otsesõnu teada ei anna, missugust muudatust oodatakse ja ollakse vihased, et teine ära ei arva, mida soovitakse ja vajatakse.

Iga lugu, iga kogemus, iga maailmanägemus algab peale sellest, mis tasandilt sa maailma vaatad, mismoodi suhtud ja mis valikuid teed.

Perekonnas võtavad inimesed sageli teineteise tasakaalustaja rolli. Kui üks on hästi vaimsete huvidega, hakkab keegi teine teadlaseks. Kui on palju matemaatikuid, peab sinna sündima ka mõni maalikunstnik jne. Sellised äärmused tähendavad aga tihtipeale, et inimesed on väga erinevate vaatenurkade alt maailma vaatlejad ning see omakorda võib põhjustada lahkhelisid, kuna ei osata hinnata seda erisuse väärtust, vaid soovitakse, et kõik oleks "nagu mina näen ja tahan".

See on loomulik inimkonna arenguetapp ja küpsuse väljaarendamise koht. Meil on tarvis tulla teadvele, ärgata üles sellele osale endast, mis on meis kõigis samane. Mitte jääda kinni oma vanadesse tõekspidamistesse, vaid olla avatud uuele ja uutmoodi maailma mõistmisele.

Ohvritunne, ennast unustav abistajaroll või hoopiski teiste kallal õiendamise mustrid saavad koheselt muudetud, kui nende mängudega enam kaasa ei lähe, jääd iseendasse ja kohale. Sul on võimalik nüüd ja täna vabastada ennast vanadest kurnavatest mustritest. Vabastades ennast, vabastad sellega ka teised, kes selle kogemusega seotud on.

Vabastades endast hirmu, stressi, pinged ja vanad murelood, hakkame me mõistma enda tuumolemust, seda armastuseolemust, mis on meis kõigis algselt üks ja seesama. Mediteerimine, lõõgastus ja tervislik südamest südamesse vaba aja veetmine on üliolulised sel põneval ajal!

Inimesed hakkavad järjest enam mõistma, et kõigi meie sees elab seesama jumalik alge - armastuse ja helluse olend.

Seesugust hirmul põhinevate käitumisharjumuste muutmist võimegi nimetada karmavabastuseks. See ei tähenda, et peaksime muutuma külmadeks, kalkideks ja osavõtmatuteks. Vastupidi - justnimelt hoolimine ja endast lugupidamine on need, mis aitavad meil ärgata ka teistest lugupidamisele.

Inimene, kes end armastab, ei vaeva ennast süüdistuste, tagarääkimiste, draamamustrite ketramisega, vaid tunnistab kõike olnut kui vajalikku õppetundi ning teeb igast olukorrast omad järeldused ja valib uued kogemused heasoovlikkusest lähtuvalt, ilma ennast alla surumata. Tuleb õppida tundma - kes tõeliselt oled - siis hakkad nägema, et kõigis elab seesama MINA.

Avatud suhtlemine, uute kokkulepete tegemine ning selgete piiride seadmine aitab kõikidel elumängu uue suhtumisega siseneda. Kas see võib olla vahel vägagi enda ületamisena tunduda? Kindlasti! Ent kes ütles, et sa siia planeedile puhkusele tulid? Hinge arenguks on enda seadmine armastuse tasandile vanade hirmumaailma käitumisharjumuste asemel tõeline meistriteos ära õppida! Ning kui oled oma arengus jõudnud just sellesse kohta, siis õnnitlused - sulle on avanemas erakordsed uued võimalused ja kingitused!


Kui soovid, siis meditatsioon PEREKONNAÕNN ootab huvilisi kuni T südaööni siitkaudu:
See seanss on kõigile neile, kes soovivad enda elus kogeda õnnelikku pere-elu - luues uue armastuse seadistuse eneses, vabastad ka kõik teised pereliikmed vanadest kurnavatest mängudest.

Ka siis, kui su elus on kordumajäävaid peremustreid, mis karmarattas muudkui ikka ja jälle üles tulevad, aga tunned, et soovid nüüd uutmoodi kogemusi, vastavalt enda südame häälele.

Seanss sobib ka neile, kel veel enda peret pole loodud ja tahaks seda teha või sooviks kogeda enda sees terviklikku partnerlust iseendaga, tervendada suhet enda ema ja isa hingega ning saada suuremat toetust oma eelnevate põlvkonna elutarkuselt.

Väga sobilik, kes soovivad enda ellu kutsuda ka oma laste hingesid või korrastada suhteid eri põlvkondade vahel.

Sinu uus maailm algab sinu suhtumisest!

Õnnistust! Stella

Comments


bottom of page